18-ият Научен конгрес на Българския зъболекарски съюз (БЗС) ще се проведе на 07–09 юни 2018 г. в гр. Бургас, съпроводен от традиционната голяма Дентална медицинска изложба.

Уважаеми колеги,
Съгласно чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Устава на РК на БЗС - Плевен и по решение на УС от 09.01.2018г. се свиква :

Редовно Общо събрание, което ще се състои на 23.02.2018г. ( петък ) от 13.00 ч. в залата на х-л "Балкан" при следния проект за дневен ред :

  1. Отчет на Председателя на УС на РК Плевен за дейността през 2017г. 
  2. Отчет на Председателя на КК на РК Плевен за дейността през 2017г. 
  3. Отчет на Председателя на КПЕ на РК Плевен за дейността през 2017г. 
  4. Обсъждане и приемане на Бюджет 2018 г. на РК Плевен
  5. Разни

Регистрация от 12.30 до 13.00 ч. Носете членските карти за регистрация!
Съгласно чл. 8, ал. 3 от Устава на РК Плевен, срокът за подаване на предложения за дневен ред на редовните Общи събрания е до 15 дни преди насрочената дата.
Председател на УС на РК на БЗС - Плевен :
Д-р Павлин Стефанов

Уважаеми колеги,

На 18.11.2017 година ( събота ) от 10.00 часа в конферентната зала на х-л "Балкан" ще се проведе лекция от ПМОЛДМ на тема : "Болести на лигавицата на устната кухина". Лектор - доц. д-р Павел Станимиров.

Уважаеми колеги
Информираме Ви, че от 18.04. - 24.04.2017г. включително, ще се подават документи в РЗОК - Плевен за сключване на НРД 2017. Необходимите документи може да получите и в офиса на РК Плевен от 10.00ч. - 14.00ч.

Уважаеми колеги,
Срокът за записване за 17-ти Научен конгрес в Бургас се удължава. Таксата остава 110 лв. Районна колегия Плевен тази година поема 50% от таксата за своите редовни членове. Кувертът за гала вечерята е 60 лв. Записване в офиса на РК Плевен.