Уважаеми колеги,
Съгласно чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Устава на РК на БЗС - Плевен и по решение на УС от 09.01.2018г. се свиква :

Редовно Общо събрание, което ще се състои на 23.02.2018г. ( петък ) от 13.00 ч. в залата на х-л "Балкан" при следния проект за дневен ред :

  1. Отчет на Председателя на УС на РК Плевен за дейността през 2017г. 
  2. Отчет на Председателя на КК на РК Плевен за дейността през 2017г. 
  3. Отчет на Председателя на КПЕ на РК Плевен за дейността през 2017г. 
  4. Обсъждане и приемане на Бюджет 2018 г. на РК Плевен
  5. Разни

Регистрация от 12.30 до 13.00 ч. Носете членските карти за регистрация!
Съгласно чл. 8, ал. 3 от Устава на РК Плевен, срокът за подаване на предложения за дневен ред на редовните Общи събрания е до 15 дни преди насрочената дата.
Председател на УС на РК на БЗС - Плевен :
Д-р Павлин Стефанов