18-ият Научен конгрес на Българския зъболекарски съюз (БЗС) ще се проведе на 07–09 юни 2018 г. в гр. Бургас, съпроводен от традиционната голяма Дентална медицинска изложба.

Конгресът е включен в продължаващото обучение (CE) на Световната дентална федерация (FDI).

В научната програма на Конгреса лекции ще изнесат изявени лектори от България и чужбина.

За пореден път ще има и секция Орални презентации и секция Постери.

 

Официално откриване на Конгреса с програма за Бургаската общественост –07.06.2018г., 19:00 ч., Морска градина, открита сцена „Охлюва“, гр. Бургас; 20:00 ч. – коктейл - Културен център „Морско казино” – Морска градина, гр. Бургас.

 

УЧАСТИЕ В 18-ия НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС - 07-09 ЮНИ 2018 г., ГР. БУРГАС

 

Срок за регистрация за участие в 18-ия Научен конгрес на БЗС - до 31-ви май 2018 г.

 

  • Конгресна такса за редовни членове на БЗС - 110 лв. Таксата включва участие в гала коктейл на 07.06.2018 г. (пропускателен режим с бадж). Таксата не включва куверт за галавечеря.
  • Конгресна такса след 31.05.2018 г. - 140 лв.
  • Конгресна такса за студенти и докторанти – 50% от таксата правоучастие. Таксата не включва куверт за галавечеря!
  • Стойност на куверт за галавечеря – 60 лв. Краен срок за приемане на заявки - 22.05.2018 г.

Събира се от районните колегии (РК) заедно с таксата правоучастие, като изрично в поименните списъци се отбелязват платилите куверта за галавечеря!

Такса правоучастие и куверт за галавечеря се събират от РК на БЗС и се правят поименни списъци на участниците.

 

НЯМА ДА ИМА КОНГРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОДАЖБА НА КУВЕРТИ НА МЯСТО!

 

Организационният комитет си запазва правото за промени в конгресната програма и изложбата в последния момент!