Автобиография

Име: Стефан Василев Пеев
Дата и място на раждане: 01.01.1974 г., гр.Казанлък
Служебен адрес: МУ-Варна
Факултет “Дентална медицина”
Катедра “Пародонтология и дентална имплантология”
9000 Варна, бул. “Цар Освободител” № 84, ет.4 ст. 401а
сл. тел. (052) 677 209
e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Образование: 1997г. магистър по стоматология - МУ-София
2008 г. “Доктор” по научна специалност: “Хирургична стоматология”
2015 - Доктор на науките

Придобита специалност: Дентална имплантология
Професионално развитие: 1997/2001 г. Ординатор - Отделение по специализирана хирургична помощ- РСП, гр.Казанлък

1999-2015 г. Индивидуална практика по първична стоматологична помощ
2014/до сега - г. Ръководител на Университетски медико-дентален център при МУ-Варна
2013 г./ 2016 - академична длъжност “Доцент”
2016 - до сега - академична длъжност “Професор”
2014/ до сега - заместник-декан по ЛДД при ФДМ, МУ-Варна

Академично развитие:
2005-2008 г. МУ-Пловдив, Докторант към катедра “Орална хирургия”, научна специалност “Хирургична стоматология”

2009,2010,2013 - хоноруван асистент

2012-2013 - редовен асистент в Катедра ” Пародонтология и ЗОЛ” - МУ-Пловдив

2013/ 2016 - доцент, ръководител на катедра “ Пародонтология и дентална имплантология” при ФДМ,МУ-Варна
2016 - до сега - професор, ръководител на катедра “ Пародонтология и дентална имплантология” при ФДМ,МУ-Варна


Заглавие на дисертацията за присъждане на ОНС “Доктор”: “Имедиатно функционално натоварване на интраосални остеоинтегрируеми имплантати”
Заглавие на дисертацията за присъждане на НС “Доктор на науките”: “Приложение на дентални имплантати в условията на редуциран обем на наличната кост”
Публикации: Монографии: 1 бр. с общ обем от 175 стр.
Учебници: 2 бр. с общ обем от 110 стр.
Учебни пособия: 1 бр. с общ обем от 40 стр.
Статии: 83 бр. с общ обем от 412 стр.

Доклади: 32 бр.
Ръководени занятия по учебни дисциплини: Пародонтология и ЗОЛ - лекции и упражнения ( Българоезично и англоезично обучение)

Дентална имплантология (СИД)
Ръководени докторанти: Единадесет, от които петима успешно защитили дисертация за придобиване на ОНС “Доктор”
Опит във формиране, оценка и анализ на научни политики и/или в оценка на организации Член на експертна комисия по фонд “Наука” на МУ-Варна за периода 2013-2016
Председател на експертна комисия по фонд “Наука” на МУ-Варна за периода 2017

Езици за комуникация: Български, английски и руски