УС на Районна колегия Плевен взе решение да поеме 50% от редовната такса на 17-тия Научен конгрес в Бургас за своите редовни членове.