Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

ОТ 21.05.2007 Г. ДО СЕГА БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ МУ- ВАРНА, КАТЕДРА ОЛЧХ
И МУ – СОФИЯ, ЦЕНТЪР ПО ИНТЕГРИРАНА ДМ
АСИСТЕНТ, ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, ПРЕПОДАВАНЕ  ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 2001 – 2006
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ, ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Наименование на придобитата квалификация
МАГИСТЪР, ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
ДОКТОР, НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ „ХИРУРГИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ“
ДИСЕРТАЦИЯ „ ПРИЛОЖЕНИЕ НА НИСКОИНТЕНЗИТЕТНА ФОТОТЕРАПИЯ ПРИ ХРОНИЧНИ ТЕМПОРОМАНДИБУЛАРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“

Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, ОРАЛНА ХИРУРГИЯ

Публикации. Презентации. Проекти

Има над петнадесет научни публикации и пет участия в международни конгреси по теми, свързани с оралната и лицево-челюстна хирургия, тринадесет от които по теми за заболяванията на темпоромандибуларната става.
Научните й интереси са в областта на функционалната патология и лечението на миофасциалния болков синдром и контрактурите, свързани с темпоромандибуларната става.
Има над 10 цитирания в международни научни списания, реферирани в световни бази данни, вкл. Web of Science и Scopus, вкл. с импакт фактор по Thompson Reuters, вкл. и в реферирани научни издания в Руската федерация.
Учебна дейност - упражнения по специалността за студенти и стажанти - англоезично и българоезично обучение по орална хирургия към Медицински Университет – Варна и МУ - София. Съавтор в два компендиума по специалността на английски език, преводи на специализирана литература от английски език и подготовка на професионални презентации.