Проф. д-р Христо Калчев Кисов, доктор, професор в Катедрата по протетична дентална медицина на Факултетета по Дентална Медицина, Медицински Университет  гр. Пловдив

Завършва с отличие висшето си образование в Стоматологичен факултет София, през 1974 г. От 1978 до 1993 г. е асистент в Катедрата по протетична стоматология при Стоматологичен факултет – Пловдив. През 1993 г. защитава кандидатска дисертация относно приложението на въглероднодвуокисовия и неодимов лазер в протетичната стоматология и ортодонтията. От 2000 г. е доцент в катедрата по протетична стоматология на Стоматологичен факултет  Пловдив, а от 2009 професор. Автор и съавтор е на повече от 400 научни труда в областта на протетичната стоматология. Известен е в стоматологичните среди като автор на множество монографии в областта на протетичната и естетичната стоматология.

Учредител и президент на Българската Академия по Естетична Стоматология, учредител и председател на “Стоматологична фондация професор Димитър Свраков”. Главен редактор на списание „Естетична стоматология и имплантология, почетен член на Германския Център по Орална Имплантология и на Денталната Лазерна Академия.